martes, 12 de mayo de 2009

O Protestantismo en Galicia


““O protestantismo en Galicia. Una historia centenaria, esquecida” estudia a xénese e difusión do protestantismo en terras galegas, e mais os factores que incidiron no seu desenvolvemento histórico, co gallo de analiza-la vixencia, vida e alcance en Galicia do exercicio do dereito de liberdade relixiosa.
A pescuda central de “O protestantismo en Galicia” é coñece-la incidencia en Galicia da nova penetración en España do protestantismo, xa que a anterior fora eliminada de raíz pola Inquisición, que se exterioriza e irradia desde a proclamación da liberdade relixiosa pola Revolución Setembrina de 1868 e a recepción do correspondente dereito na Constitución española do 1869. A análise comprende, xa que logo, o espacio temporal entre as dúas Constitucións, a de 1869 e a de 1931, que recoñecían o dereito de liberdade relixiosa. Neste período analízase a evolución das congregacións e comunidades evanxélicas que xorden e se consolidan no noso país, e ofrécese un estudio pormenorizado das outras Igrexas cristiás establecidas en Galicia desde hai máis de cen anos.”.


Autor: GONZÁLEZ RAPOSO, Benito
Editorial: Edicións Xerais, Vigo
Ano: 1999
Extensión: 416 p.
ISBN: 9788483024119
Edición: 1ª

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.